Dini Bilgiler

DİNİ BİLGİLER

UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER VE TANIMLAR

UMRE İLE İLGİLİ BAZI ÂYET VE HADİSLER

UMRE İBADETİ

İHRAM VE UMREDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

UMRE İBADETİNİN YAPILIŞI