İhram Ve Umrede Dikkat Edilecek Hususlar

DİNİ BİLGİLER

1-     İhramlı iken parfümlü sabun, şampuan, peçete vs. kullanmak uygun değildir.

2-     Kadınların ihramlı iken ellerini ve yüzlerini açık tutmaları,

3-     Tavaf esnasında abdest bozulursa, tavaf bırakılıp abdest alınır ve kalan yerden başlanıp tamamlanır.

4-     Tavaf ederken Kâbe öne, arkaya ve sağa alınmaz.

5-     Tavafa Hacer-i Esved hizasını geçmeden başlayıp, bitiminde de bu hizayı biraz ileri geçmek lazımdır.

6-     İzdihamlı zamanlarda Hacer-i Esved(i öpme yerine uzaktan avuç içleriyle “Bismillâhi Allahuekber.”  diyerek istilâm etmek.

7-     Rükn-ü Yemani’ye avuç içi sürülerek ya da uzaktan istilâm edilir. Öpmek ise uygun görülmemiştir.

8-     Tavaf veya sa’y yapılırken farz namaz başlarsa, imama uyup namazdan sonra tekrar kaldığı yerden başlayıp tamamlanır.